• Zastosowanie Zastosowanie

   

  • Do oblewania ciast, tortów, rolad oraz drobnego pieczywa cukierniczego (rogale, pączki, eklery, donuty)

  w skali rzemieślniczej.

  • Do oblewania wyrobów piekarskich i ciastkarskich (herbatniki, ciastka, markizy, pierniki, biszkopty

  z galaretką) w skali przemysłowej.

  • Do oblewania korpusów cukierniczych o różnym kształcie: galaretek, pianek, bloków z miazgi

  orzechowej, cukierków w skali przemysłowej.

  • Do oblewania owoców suszonych i bakalii w skali przemysłowej.
  • Do drażerowania drobnych korpusów cukierniczych.
  • Do formowania drobnych figurek i dekoracji cukierniczych.
  • Do barwienia i aromatyzacji w celu przygotowania polew kolorowych (dotyczy polewy białej).
 • Sposób użycia Sposób użycia

   

  • Upłynnienie polewy: polewę w formie płatków upłynnić w temperaturze 45-50°C.

  Ważne jest przestrzeganie tego przedziału, aby zapewnić całkowite stopienie fazy tłuszczowej

  polewy i zapewnienie jej właściwej krystalizacji po oblaniu produktu.

  • Oblewanie: wyroby cukiernicze, zależnie od rodzaju, oblewać w temperaturach 38-43°C,

  zależnie od pożądanej grubości warstwy polewy na wyrobie. Niższa temperatura z powyższego

  zakresu pozwoli uzyskać wyższy stopień oblania i grubszą warstwę polewy. Wyższa temperatura

  powyżej 40°C zapewni cieńsze oblanie.

  • Wychłodzenie po oblaniu: aby zapewnić połysk, kruchość i stabilność termiczną polewy poprzez

  jej prawidłową krystalizację, oblane produkty należy wychłodzić. Dla produktów oblewanych

  w skali przemysłowej, optymalna krystalizacja polewy następuje w tunelu chłodniczym

  o sektorach temperatur: na wejściu i w środku tunelu 6-8°C oraz 10-14°C na wyjściu, zależnie

  od konstrukcji tunelu oraz prędkości przemieszczania produktów w strefie chłodzenia.

  • W przypadku formowanych korpusów czy drobnych figurek, powyższy zakres temperatur

  powinien zapewnić łatwe wybijanie produktów z formy.

  • W warunkach idealnych różnica temperatur pomiędzy wyjściem z tunelu chłodniczego

  a temperaturą otoczenia nie powinna przekraczać 5°C, aby zapobiec kondensacji wilgoci na

  produkcie.

  • W skali rzemieślniczej, wychłodzenie produktów powinno nastąpić niezwłocznie po oblaniu,

  w chłodni o umiarkowanej temperaturze 7-10°C, w celu zapewnienia trwałej i błyszczącej

  warstwy polewy.

 • Sposób użycia Uwagi praktyczne

  Uwagi praktyczne:

  • Pracując z polewami laurynowymi należy szczególnie je chronić przed dostępem wilgoci na etapie przechowywania i dalszej obróbki. Podwyższona wilgotność może niekorzystnie wpłynąć na walory sensoryczne polewy (smak) oraz spowodować zmiany w jej konsystencji i płynności.
  • Jeżeli polewa jest rozpuszczana na łaźni wodnej w skali rzemieślniczej, należy zabezpieczyć ją przed kontaktem z parą wodną.
  • Podczas magazynowania, po każdorazowym otwarciu worek z polewą powinien być szczelnie zamknięty i zabezpieczony przed dostępem wilgoci.
  • Aby zachować optymalne właściwości i prawidłową krystalizację polewy, nie zaleca się dodatku tłuszczy pochodzenia nielaurynowego, w tym oleju roślinnego. Dotyczy to w szczególności produktów oblewanych w skali przemysłowej, a następnie pakowanych i przeznaczonych na półkę sklepową. Dodatek tłuszczów spowodować może mięknięcie polewy i brudzenie opakowań.
  • W przypadku produktów świeżych oblewanych w skali rzemieślniczej i cukierniczej, które szybko rotują i nie wymagają konfekcjonowania ani długotrwałego przechowywania, dopuszczany jest dodatek oleju roślinnego do polewy w ilości maksymalnie 15%.
 • Przechowywanie i trwałość Przechowywanie i trwałość

  • Polewy Bambo Prima oraz Mleczna i Toffi w płatkach: temperatura 12-20°C, wilgotność względna powietrza RH <75%, 16 miesięcy w nienaruszonym opakowaniu.
  • Polewa Biała w płatkach: temperatura 12-20°C, wilgotność względna powietrza RH <75%, 12 miesięcy w nienaruszonym opakowaniu.
  • Polewy w płatkach przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od obcych zapachów, z dala od źródeł ciepła.
 • Własności produktu Własności produktu

   

  Nowa gama polew cukierniczych Terravita obejmuje polewy oparte całkowicie na tłuszczu laurynowym. Są to polewy zgodne z Rozporządzeniem 649/2019, nie przekraczające poziomu 2 g/100g tłuszczu izomerów trans innych niż izomery trans pochodzenia zwierzęcego.

  Dzięki specjalnie skomponowanym recepturom posiadają szczególne właściwości:

  • Nie wymagają temperowania, dzięki czemu są mniej skomplikowane w obróbce technologicznej

  od czekolady. Dorównują jej jednak pod względem walorów sensorycznych, wykazując na oblewanych produktach połysk i kruchość.

  • Szybka i wydajna krystalizacja. Zastosowany w recepturze tłuszcz specjalistyczny gwarantuje szybką i wydajną krystalizację na produkcie oblanym, a przy spożyciu szybko się topi nie pozostawiając odczucia woskowatości.
  • Łatwe do roztopienia polewy. Oferowane w formie płatków, są łatwe do roztopienia. Po upłynnieniu charakteryzują się optymalną lepkością, tworząc cienką i szybko zastygającą warstwę na oblewanym produkcie.

Masa czekoladopodobna Produkty